Vera Audentia Co. on Oulussa toimiva monitaiteellinen vapaan kentän ammattilaisteatteri. Se tuottaa monitaiteen- sekä nykytanssiteoksia, valokuvataidetta ja työpajoja Pohjois- Pohjanmaan alueella ja edustaa nimenomaan taiteenvälistä vastavuoroisuutta eri toimialojen kentällä.

Vera Audentia on latinaa ja tarkoittaa aidosti rohkeaa.  Se kuvaa rohkeutta uskoa omaan luovuuteen ja taiteeseen, sekä uskallusta ilmaista rehellisiä ajatuksia ja tunteita taiteessaan. Vera Audentia Co. elää ammatillista identiteettiään, joten se pysyy prosessissa jatkuvasti. Se tukee taiteilijoitaan filosofiseksi, yhteiskunnallisesti kantaaottavaksi ja reflektoiviksi taiteilijoiksi. Työryhmää täydennetään aina produktiokohtaisesti. Ajankohtaista


Valveen rajoilla varjoissa

Kulttuuritalo Valve

Ensi-ilta 30.9 klo 19.00

1.10 klo 19.00

2.10 klo 16.00

*

Enää hengitin, muuhun en pystynyt

Kulttuuritalo Valve

3.12. klo 19.00

4.12. klo 19.00